IRC Oper Admin Komutları

IRC Operserv Komutları

Operatör Admin Komutları

IRC Komutları, IRC Admin Komutları, OperServ Komutları, Oper Komutları, Admin Kanal Komutları, BotServ Komutları, Unreal Komutları, CR Komutları, IRC Operatör Komutları, IRCop Komutları, Services Komutları, IRC Sohbet sunucuları her nekadar gün geçtikçe çogalıp kolay bir hale gelsede yinede yeni başlayan ve uzun zaman kullanmayan kişilerde hafızayı yeniden hatırlamak gerekir. IRC eşsiz bir servis seçenegi sunar sohbet kullanıcıları ve sistem adminlerine arkadaşlar. Sık olarak sorulduğunu duymaktayız admin komutları yada oper komutları nedir diye, ve googlede baya bir hala araştırılan bir konu olmaktadır. Bu makale konumuzda her ne kadar yazsakta eksik kalnlar oluyor demekki. Operserv servisinin adminlere ve operlere nasıl bir hizmet sundugunu ve irc oper admin komutlarını şöyle aklımın yettiği kadar zizlere izah etmeye çalışayım arkadaşlar.

1. Oper eklemek
a. /os admin add nick
b. /oper ekle nick
2. Oper silmek
a. /os admin del nick
b. /oper sil nick
3. Oper ve adminleri listelemek
/os admin list
4. IRCop eklemek
/os oper add nick
5. IRCop silmek
/os oper del nick
6. IRCopları listelemek
/os oper list
7. Oper pass aktif etmek
/oper nick oper şifreniz
8. Operi deaktif etmek
/os raw svsmode nick -NTOAaoyt
9. Userlerin nicklerini degiştirmek
/os raw svsnick nick yeninicki 0:0
10. Bir kişin nick şifresini degiştirmek
/ns set nick password yenisifre
11. Servicesleri kanalda konuşturmak
/os raw :services privmsg #kanaladı mesajınız
12. Services botları kanala almak
/os raw :botun ismi join #kanal
13. Services bot yapmak
/os raw nick services 1 1 botun nicki
14. Whois çekildiğinde gözükecek bir mesaj yazmak
/os raw swhois nick: mesaj
15. Services yada başkasını oper yapmak
/os raw svsmode Nick +NTOAaoyt
16. Services yada başkasını operini almak
/os raw svsmode Nick -NTOAaoyt
17. Services yada bir kişiye sahte adminlik vermek
/msg operserv raw svsmode nick +oigsaAfrxh
18. Operserv kullanarak herhangi bir kişiye geçici yetki vermek
a. /os mode #kanalismi +h nick
b. /os mode #kanalismi +o nick
c. /os mode #kanalismi +oa nick
d. /os mode #kanalismi +oq nick
19. Kline listesi
/stats k
20. Gline listesi
/stats g
21. Sqline listesi
/stats q
22. Sunucu server durumu
/lusers veya /map
23. Topluca kline, zline, gline açmak
/rmtkl * *
24. Gline atmak
/gline *@ipadresi sebeb
25. Gline açmak
/g line -*@ipadresi
26. Gzline atmak
/gzline *@ipadresi sebeb
27. Gzline açmak
/gzline -*@ipadresi
28. ip adresini zamanlı olarak akile almak
/os akill add süre *@host +ipadresi nick sebeb
29. Akile ip adresi almak
/os akill add *@ipadresi
30. Akili silmek
/os akill del *@ipadresi
31. Akili listelemek
/os akill list
32. Bir nicki sqline almak
/os sqline nick sebeb
33. Bir nicki sqlineden silmek
/os sqline del nick
34. Sqlineleri listelemek
/os sqline list
35. Bir nicke kill atmak
/kill nick sebeb
36. Bir nicke kline atmak
a. /kline nick sebeb
b. /kline *@ipadresi sebeb
37. Bir nicki klineden silmek
/kline -*@ipadresi
38. CR serverler için
Serverden herkesin banını açmak
/clearkills (cr serveri icindir)
/unkline nick (cr serveri icindir)
/rakill nick (cr serveri icindir)
/remgline nick (cr serveri icindir)
39. Servicesi kanala almak
/os raw :services join #kanalismi
40. Servicesi kanaldan çıkarmak
/os raw :services part #kanalismi
41. Servicesle birine kanalda op vermek
/os raw :services mode #kanalismi +o nick
/os raw :services mode #kanalismi -o nick
/os raw :services mode #kanalismi +a nick
/os raw :services mode #kanalismi -a nick
42. Servicesle kanalda nick attırmak
/os raw :services kick #kanalismi nick sebep
43. Servicesle kanalda nick banlatmak
/os raw :services mode #kanal +b nick
44. Servicesle kanallarda mode uygulatmak
/os raw :services mode #kanalismi +modeler veya -modeler
45. Servicesle topic attırmak
/os raw :services topic #kanalismi mesajınız
46. Userlerin modlarını degiştirmek
/os raw svsmode nick +modeler veya -modeler
47. Operservden kanal modu düzenlemek
/os mode #kanalismi +modeler veya -modeler
48. Kanaldan operserv ile nick atmak
/os kick #kanalismi nick
.49. Kanaldan operserv ile nick banlamak
/os +b *!*@ipadresi
50. Bir nicke zline atmak
a. /zline nick sebeb
b. /zline *@ipadresi sebeb
51. Bir nickten zline açmak
a. /zline -nick
b. /zline -*@ipadresi
52. Nicke shun atmak
a. /shun nick
b. /shun *@ipadresi sebeb
53. Shun açmak
a. /shun -nick
b. /shun -*@ipadresi
54. Nicki zombiye eklemek
/zombie nick
55. Nicki zombiden kaldırmak
/unzombie nick

Telnetsiz Komutla Admin Ekleme Silme Komutları

Oper yazma komutları ve kullanimi:
/ekle [:][
1. Net Admin /ekle opernicki operşifresi OoawkKbBnCGAreDRhgcLZtGNzvWHe clients
2. Services Admin /ekle opernicki operşifresi OoawkKbBnCGArehgcLZtGzvWHe clients
3. Server Admin /ekle opernicki operşifresi OowkKbBnCGArehgcLZtGzvWHe clients
4. Co Admin /ekle opernicki operşifresi OowkKbBnCGrehgcLZtGzvWHe clients
5. IRCop /ekle opernicki operşifresi OowkKbBnGrehgcLZtGzvWHe clients
Oper silme komutu
/ekle ile yazılan her admin yeniden /sil komutu ile silinir

Supass Kullanımı 2.ci Root Admin

Supass yazılımı
/os set supass nick
Supass kullanımı
/os su nick

Debug komutu kullanımı

/os set debug on
/os set debug off

Readonly komutu kullanımı

/os set readonly on
/os set readonly off

Root admine zline atmak

1. Root adminin flagını almak
/os raw svsmode root nicki –NTSO
/zline root nicki sebeb
2. Root adminin son 2 hane ipini almak
Misal 212.252.11.161 ipi ise
/zline *@212.252. sebeb
3. Root admini çagırmak ve şutlamak
/kill root nicki gelsene=)
/zline root nicki sebeb
56. Szline eklemek
/szline add +zaman *@ipadresi
57. Szline kaldırmak
/os szline del *@ipadresi
58. Kanala kısıtlı erişim kanal açmama komutu
/cs set #kanalismi restricted on
59. Kanalın kısıtlı erişimini kaldırma komutu
/cs set #kanalismi restricted off
60. Herkesi kanaldan atmak
/os masskick #kanalismi sebeb

Services bot yapımı, kanala almak ve konuşturmak

1. Services bot yapımı
/os raw nick botunicki 1 1 ident host ip services.domain ismi aciklama
2. Services botları kanalda konuşturmak
/os raw :services ismi privmsg #kanalismi mesajınız
3. Services botları özelde konuşturmak
/os raw :services ismi privmsg nick mesajınız
4. Servives botların nicklerini degiştirmek
/os raw :botunicki nick yeninicki
5. Services botu kanala almak
/os raw :botun ismi join #kanalismi

Logonnews ekleme, silme ve listeleme komutları

1. Logonnews mesajı yazmak
/os logonnews add mesajınız
2. Logonnews mesajı silmek
/os logonnews del mesajnosu mesajınız
3. Logonnews listelemek
/os logonnews list

Opernews mesajı eklmek silmek listelemek

1. Operini giren kişi mesajını görsün
/os opernews add mesajınız
2. Operini giren kişi mesajını görmesin
/os opernews del nosu (all)
3. Opernews mesajları listelemek
/os opernews list
4. IRC networka baglanan kişilere oto mesaj atmak
/os logonnews add mesajınız

Founder aop soplara memo atmak

1. Tüm founderlere memo atmak
/os sendmemo founders mesajınız
2. Tüm aop soplara memo atmak
/os sendto #kanalismi aop mesajınız
/os sendto #kanalismi sop mesajınız
3. Operlere memo atmak
/globalops mesajınız
61. Tüm kullanıcılara global mesaj atmak
/os global mesajınız
62. Her hangi bir dosya gönderimi yasaklamak
/os vline add file sebep
63. Kendi sunucunuzu başka irc ye bağlamak
/connect name.of.server.to.connect
/connect irc.sohbet46.com
64. Nick yasaklamak
/ns forbit nick sebeb
65. Nick yasagını kaldırmak
/ns drop nick
66. Operserv restart atmak root admine özeldir
/os restart
67. Rehash çekmek operconf dosyasında degişiklik için
/rehash
68. IRC serveri kapatmak
/die diepass
69. Restart çekmek servisler gidip gelmesi için
/restart restartpass
70. +g flagı olanlara mesaj atmak
/locops mesajınız
71. +b flagı olanlara mesaj atmak
/chatops mesajınız
72. +a flagı olanlara mesaj atmak (server admin)
/adchat mesajınız
73. Operlerin sunucuya yolladığı mesajları okumak
/snotes <#>
74. Sunucu hakkında bilgi almak
/trace
75. Yeni host almak
/newhost yenihostunuz
76. Network ağının durumunu görmek
/stats all
77. Kullanılan bütün modeleri görmek
/stats m
78. Total durum
/stats t
79. En son update tarihine bakmak
/stats u
80. Admin ve operleri listelemek
/stats o
81. IRC servere giriş ip ve portlarına bakmak
/stats l
82. Serviceslerin kimde olduğuna bakmak
/stats c
83. DCC yasaklanmış dosyalara bakmak v-line
/stats v
84. Socks ile baglanılacak adreslere bakmak
/stats e
85. Hat kullanımı
/stats ?
86. IRC server yuk listesi
/stats W
87. IRC network ağının durumu
/os stats all
88. Jupe atmak
/os jupe (sunucu daha onceden link edilen server jupe edilirse os squit atar)
89. Tüm kullanıcılara sunucunun ismi ve mesaj atma
/describe $*
90. Sunucu üzerinde yapılan her degişikliği kaydetmek
/os set debug on
91. Sunucu üzerinde yapılan degişikleri kaydetmemek
/os set debug off
92. Services veri tabanını update etmek
/os update
93. Sunucu üzerinde degişiklik yapılsın
/os set secenek on
94. Sunucu üzerinde degişiklik yapılmasın
/os set secenek off
(/os set readonly on – /os set readonly off – bu komut aktif olursa serverde degişiklik yapılamaz sadece drop ve forbid kulanilabilir)
95. Sunucu ana makinasında sorun olursa yapılması gereken komut
/os quit
96. Sunucu web ve radyo ip adresine bakmak
/dns irc.sohbet46.com
/dns radyo.sohbet46.com
/dns sohbet46.com
97. IRC sunucu motduna bakmak
/motd
98. IRC serverde kaç kişi olduğuna bakmak
/lusers
99. Kaç irc sunucunun birleştiğine bakmak
/map
100. Online IRCop ları görmek
/ircops online (?)
101. ignore listesini görmek
/stats i
102. ignore listesini temizlemek
/rehash kill
103. Yasaklı nickleri görmek
/stats q
104. Yasak olan kanalları görmek
/cs sqline #kanalismi list
104. Oper şifresi ögrenmek
/oper nick getpass
105. Nick şifresi ögrenmek
/ns getpass nick
106. Nick gözükmemesi için komut
/mode nick +S
107. Nick gözükmesi için komut
/mode nick -S
108. Kanal şifresi ögrenmek
/cs getpass #kanalismi
109. Bütün kayıtlı nickleri görmek
/ns list *@*
110. Operservden görünmezlik modu almak
/os raw svsmode nick +S
111. Operservden görünmezlik modundan çıkmak
/os raw svsmode nick -S
112. Bir kişiyi kanala almak
/sajoin nick #kanalismi
113. Bir kişiyi kanaldan çıkartmak
/spart nick #kanalismi
114. Hostunu degiştirmek
/sethost hostunuz yeni yazınız
115. Nick görünmemesi için
/os raw svsmode +İ
116. Nick görünmesi için
/os raw svsmode -İ
117. Giriş ve çıkış mesajlarını görmek
/mode nick -c
118. Bir kanalı kapatmak
/cs close #kanalismi sebep
119. Bir kapatılan kanalı açmak
/cs reopen #kanalismi
120. Kanal founderini degiştirmek
/cs set #kanalismi founder nick
/cs ftransfer #kanalismi nick
121. Bir nicki kullanılmaz yapıp kapatmak
/os qline add nick sebep
122. Kullanılmaz olan nicki açmak
/unqline nick
123. Bir nickin tüm kanallardaki accessini silmek
/ns wipe del nick
124. Habersiz olarak hiç kimse access ekleyemesin
/ns set authorize autodecline chanlists on
125. Herkesin access ekleye bilmesi için komut
/ns set authorize autodecline chanlists off
126. Sunucu içerisinde hiç bir kanalda op olmama komutu
/ns set noop on
127. Sunucu içinde her kanalda op olma açma komutu
/ns set noop off
128. Tempshun ekleme komutu
/tempshun +nick sebep
129. Tempshun silme komutu
/tempshun -nick
130. Operin kendine özel identi komutu
/setident yeniidenti
131. Operin kendine özel host komutu
/sethost yenihostu
132. Operin kendine özel name komutu
/setname yeninamesi
133. Operlerin bir başkasına identi eklme komutu
/chgident nick yeniidenti
134. Operlerin bir başkasına host eklme komutu
/chghost nick yenihostu
135. Operlerin bir başkasına name eklme komutu
/chgname nick yeninamesi
136. Aynı ipten girenleri listelemek
/clones 1
/clones 2
/clones 3
/clones 4
/clones 5 aynı ipten çoklu clone girşi olup olmadığına bakarsın
137. Aynı ipten bağlanan kişileri bulma
/who +h ipadresi
138. Servisleri IRC den çıkartmak
/squit services.sohbet46.com
139. Servisleri IRC ye almak
./services
./ircservices
140. Unrealı kapatmak
./unreal stop
141. Unrealı açmak
./unreal start
142. Nickin sunucuda olmadan ip adresini ögrenmek
/whowas nick
143. Bütün userleri kanaldan atma komutu
/os mkick #kanalismi
144. Bütün opları deop ettirme komutu
/os mdeop #kanalismi
145. Statusü Komple görme komutu
/umode +tchbL-x
146. Forbid listesini görmek
/ns list * forbidden
147. Sqline bilgisini ögrenmek
/os sqline view
148. Sqline listesine bakmak
/os sqline count
149. Nicki dondurma komutu
/ns suspend + sure sebep
150. Nicki Kaldırma komutu
/ns unsuspend nick
151. Nicki listeleme komutu
/ns list * suspended
152. Bir nicki zaman aşımından çıkartmak
/ns set nick noexpire on
153. Bir nicki zaman aşımından kaldırmak
/ns set nick noexpire off
154. Zaman aşımına ugrayan nickleri listelemek
/ns list noexpire
155. Nickin auth kodunu ögrenmek
/ns getauth nick
156. Bir nicke yeni bir auth kodu yapmak
/ns setauth nick
157. Bir nickin auth kodunu silmek
/ns clearauth nick
158. Auth kodu girmeyen nickleri görmek
/ns list * noauth
159. Sunucudaki şifreli tüm nickleri görmek
/ns list *
160. Kanal dondurma komutu
/cs suspend +sure #kanalismi sebep
161. Donmuş kanalı açma komutu
/cs unsuspend #kanalismi
162. Kanal listesini görmek
/cs list *
163. Suspend olmuş kanalları görmek
/cslist * forbidden
164. Bir kanalı zaman aşımından çıkartma komutu
/cs set #kanal noexpire on
165. Bir kanalı zaman aşımından kaldırma komutu
/cs set #kanal noexpire off
166. Bir kanaldaki tüm kullanıcı +v +h +o modeleri temizlemek
/os clearmodes #kanalismi all
167. Bir nickin ipini görme komutu
/whois nick
/trace nick
168. Bir nickin infosuna bakma komutu
/ns info nick
169. IRC sunucusuna sahte bir server baglamak
/os jupe sunucunun ismi sebep
170. Bir nicke bağlı cloneleri atmak
/os killclones nick
171. Kanaldaki bulunan herkesi kicklemek
/os clearchan #kanalismi
172. Bir belirlenen hosta limit bırakmak
/os exception add +sure *@ipadresi limit sayısı sebep
173.IRCoplar harici herkesi kanaldan atmak
/os akillchan +zaman #kanalismi sebep
174. Baglı olan serverlerin haritasına bakmak
/os servermap
175. Servislerin veri tabanlarını güncellemek
/os update force
/os update
176. Servislerin veri tabanını güncelledikden sonra kapatmak
/os shutdown
177. Global en yüksek kullanıcı sayısını degiştirmek
/os raw svslusers sunucuadı


178. Silince listesine bakmak
/os raw svssilence nick :maskesi
179. Svswatch listesini degiştirmek
/os raw svswatch nick :
180. Dosya uzantısını engelleme komutu
/os raw sunucu svsfline + dosyaadı :sebep
181. Dosya uzantısını silme komutu
/os raw sucucu svsfline – dosyaadı
182. Dosya uzantıntısını temizleme komutu
/os raw sunucu svsflie dccdeny
183. Yasak kelime eklemek için
/os raw svsline +/- sebep :kelime
184. Servislere mesaj ekleme komutu
/os raw svsmotd #:mesajınız
185. Servislerden mesaj silme komutu
/os raw svsmotd !
186. Servislere eski mesajı silip yenisini ekleme komutu
/os raw svsmotd ! :eskimesaj yeni mesajınız
187. Kip ekleme komutu
/os raw svso nick +kip
188. Kip silme komutu
/os raw svso nick –kip
189. Swhois bilgisi degiştirme komutu
/os raw swhois nick :mesajınız
190. Swhois bilgisni silme komutu
/os raw swhois nick

Aklımıza geldiği kadar yazdık arkadaşlar eger komutlarda eksik olan varsa info@sohbet46.com adresine mail yada sohbet odalarına baglanarak SAMURAY Nickine söyleyin veya #OperHelp kanalında yetkili sistem görevlilerine bildiriniz.

IRC Komutları, IRC Admin Komutları, OperServ Komutları, Oper Komutları, Admin Kanal Komutları, BotServ Komutları, Unreal Komutları, CR Komutları, IRC Operatör Komutları, IRCop Komutları, Services Komutları, IRC Sohbet sunucuları

IRC Oper Admin Komutları” hakkında 8 yorum

    • Saol süleyman yaz yaz bitmiyoki 😀 Gerekli oldugunu düşündüm arama motorlarında hala irc komutları aranıyor bir çok şeyi #Oper kanalında basitce yapsalarda demekki eksik kalan yer oluyor. Siz istediniz bende yazdım. 🙂

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir